Welkom in het Berghotel. Welcome at the Berghotel
Berghotel Amersfoort

Zaalnummer

Bedrijfsnaam

Tijd

Zaal 1

Begeleiden van veranderingsprocessen

09:00 – 17:00

Zaal 2

Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 2 – VTW Academie

14:00 – 20:30

Zaal 4

NVTZ Academie / Leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht Editie 6 (1/3)

10:00 – 17:00

Zaal 5-7

Berghauser Pont Academy

08:00 – 16:30

Zaal 8

Leergang voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen Editie 1 Dag 2 – VTW Academie

10:00 – 17:00

Zaal 9

YEARTH Persoonlijk Profileren

09:00 – 17:00

Zaal 11

Training Verdachtenverhoor

09:00 – 19:30