Algemene Voorwaarden

Bij elke offerte of reservering zijn algemene voorwaarden van toepassing. Zo ook bij Berghotel Amersfoort. Niet alleen houden wij rekening met de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), maar hebben wij ook nadere bepalingen bij (groeps)reserveringen en zijn er aanvullende voorwaarden voor Evenementen bij Berghotel Amersfoort. Lees hier de voorwaarden:

Algemene voorwaarden
Uniforme voorwaarden horeca

BERGHOTEL AMERSFOORT welkom@bestwesternamersfoort.nl
Utrechtseweg 225 KvK: 010.66.978
3818 EG Amersfoort
T 033 – 422 42 22 WWW.BERGHOTELAMERSFOORT.NL
Berghotel is aangesloten bij OneMeeting.com
– ALLONGE –
Aanvullende leveringsvoorwaarden Berghotel Amersfoort (onderdeel van
Regardz Hospitality Group) op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) (deze
zijn te vinden op BerghotelAmersfoort.nl).
Versie: Kd.1.10.01.20
Prijswijzigingen
Alle aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen per seizoen.
Berghotel Amersfoort behoudt zich het recht voor om, als gevolg van wettelijke
regelingen of bepalingen, prijzen tussentijds aan te passen.
Betalingscondities
Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Betaling zal geschieden binnen
twee weken na factuurdatum. Er wordt € 6,50 incl. btw administratiekosten per
factuur in rekening gebracht voor facturen onder € 250,00 incl. btw en € 12,50 incl.
btw voor facturen boven € 250,00 incl. btw.
Aanbetalingen en kredietcheck
• Indien er een particuliere aanvraag of een aanvraag vanuit het buitenland
wordt gedaan, dient 100% van het begrote bedrag vooraf te worden voldaan.
• Indien de geschatte reserveringswaarde van zakelijke bijeenkomsten per
bijeenkomst meer dan € 7.500,- bedraagt, dient 80% van het begrote bedrag
vooraf te worden voldaan.
• Indien de kredietcheck anders uitwijst, kan het plafondbedrag lager liggen dan
€ 7.500,- en wijzigt het aan te betalen bedrag naar 100% van het begrote
bedrag. Na het mondeling dan wel schriftelijk bevestigen van de reservering
ontvangt u de pro forma.
Wijzigen van het aantal personen
Wijzigen in aantallen tot een maximum van 10% van de reservering kunnen uiterlijk
48 uur van tevoren kosteloos worden doorgegeven.
• Bij annulering van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal
gereserveerde personen brengen we voor het aantal personen dat dit
percentage overschrijdt 100%annuleringskosten in rekening.
• Bij annulering van het aantal personen minder dan 48 uur voor aanvang van
de bijeenkomst brengen wij het origineel gereserveerde aantal personen in
rekening.
Wijziging in het aantal personen kan wijziging van de in de opdrachtbevestiging
genoemde zaalnamen en of categorieën ten gevolge hebben.
BERGHOTEL AMERSFOORT welkom@bestwesternamersfoort.nl
Utrechtseweg 225 KvK: 010.66.978
3818 EG Amersfoort
T 033 – 422 42 22 WWW.BERGHOTELAMERSFOORT.NL
Berghotel is aangesloten bij OneMeeting.com
Annuleringen
Berghotel Amersfoort garandeert haar klanten de volgende uitzonderingen als
toevoeging op artikel
9.4.2. en 9.4.3. van de UVH:
Een annulering kan altijd voorkomen. Heel vervelend voor ons maar natuurlijk ook
voor u. En dan krijgt u ook nog conform de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
annuleringskosten doorbelast. Want afhankelijk van het tijdstip van annuleren
brengen wij, vanzelfsprekend, (een deel van) de gederfde inkomsten en gemaakte
kosten in rekening. We hebben de zaal of zalen speciaal voor u vrij gehouden en in
sommige gevallen al het nodige ingekocht. Echter Berghotel Amersfoort gaat anders
om met de annuleringsvoorwaarden van de UVH dan u gewend bent.
Voor alle reserveringen geldt het volgende:
1. herplaatsing
U annuleert tot 2 weken vóór aanvang een bijeenkomst met een reserveringswaarde
tot € 2.500, maar deze bijeenkomst herplaatst u direct, naar een later tijdstip binnen
30 dagen bij dezelfde locatie. We spreken van een herplaatsing. In dit geval krijgt u
geen annuleringskosten doorbelast. Gaat ook deze latere bijeenkomst niet door, dan
ontvangt u alsnog een annuleringsfactuur van de originele reservering.
2. wederverkoop
Berghotel Amersfoort kan voor dezelfde datum en tegen eenzelfde
reserveringswaarde als uw geannuleerde bijeenkomst een vervangende bijeenkomst
reserveren. We spreken over een wederverkoop. In dit geval ontvangt u van ons na
afloop van die bijeenkomst een creditnota voor de annuleringsfactuur die aan u is
opgestuurd. We willen niet over uw rug twee keer geld verdienen aan een
bijeenkomst.
Consumptie
Het is niet toegestaan zonder overleg met Berghotel Amersfoort meegebrachte eeten drinkwaren te verstrekken en/of nuttigen.